معنی و ترجمه کلمه trick به فارسی trick یعنی چه

trick


خطوط،درجه بندى عدسى دوربين ،نوبت نگهبانى ،نيرنگ ،خدعه ،شعبده بازى ،لم ،رمز،فوت وفن ،حيله زدن ،حقه بازى کردن ،شوخى کردن
قانون ـ فقه : حيله
علوم نظامى : مدت زمان پست نگهبانى
علوم دريايى : نگهبانى ،سکانى نگهبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها