معنی و ترجمه کلمه tricrotic به فارسی tricrotic یعنی چه

tricrotic


)tricrotism(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها