معنی و ترجمه کلمه tridentate به فارسی tridentate یعنی چه

tridentate


)trident(نيزه سه شاخه ،عصاى سه دندانه ،سه دندانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها