معنی و ترجمه کلمه tried به فارسی tried یعنی چه

tried


ازموده شده ،در محک ازمايش قرار گرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها