معنی و ترجمه کلمه trifolium به فارسی trifolium یعنی چه

trifolium


(گ.ش ).شبدر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها