معنی و ترجمه کلمه trigger circuit به فارسی trigger circuit یعنی چه

trigger circuit


مدار رها ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها