معنی و ترجمه کلمه trigger به فارسی trigger یعنی چه

trigger


مدار رهاساز،برانگيزنده ،پاشنه ،پرتاب کردن فشنگ ،ماشه اسلحه ،گيره ،سنگ زير چرخ ،چرخ نگهدار،ماشه( چيزى را )کشيدن ،رها کردن ،راه انداختن
کامپيوتر : راه انداختن
روانشناسى : راه اندازى
ورزش : ماشه تفنگ
علوم هوايى : محرک
علوم نظامى : شروع کردن حمله يا کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها