معنی و ترجمه کلمه trigonal prism به فارسی trigonal prism یعنی چه

trigonal prism


شيمى : منشور مثلثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها