معنی و ترجمه کلمه trinket به فارسی trinket یعنی چه

trinket


گول زنک ،چيز کم خرج ،جواهر بدلى ،دزدکى وزير جلى کار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها