معنی و ترجمه کلمه trip ticket به فارسی trip ticket یعنی چه

trip ticket


بليط مسافرت
علوم نظامى : برگه اجازه مسافرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها