معنی و ترجمه کلمه triple-x syndrome به فارسی triple-x syndrome یعنی چه

triple-x syndrome


روانشناسى : نشانگان سه ايکسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها