معنی و ترجمه کلمه triplex به فارسی triplex یعنی چه

triplex


سه تايى ،سه قسمتى ،سه جزيى ،سه برابر کردن ،سه لا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها