معنی و ترجمه کلمه trismus به فارسی trismus یعنی چه

trismus


تشنج ارواره زيرين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها