معنی و ترجمه کلمه trivalence به فارسی trivalence یعنی چه

trivalence


trivalency(، )trivalentترکيب سه بنيانى ،سه ترکيبى ،سه ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها