معنی و ترجمه کلمه trocar به فارسی trocar یعنی چه

trocar


(در جراحى ) اسباب بزل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها