معنی و ترجمه کلمه troglodyte به فارسی troglodyte یعنی چه

troglodyte


انسانهاى غارنشين ،وحشى
معمارى : غارنشين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها