معنی و ترجمه کلمه trolley به فارسی trolley یعنی چه

trolley


)trolly(چرخ دستى مامورتنظيف ،گارى بارکش ،اتومبيل بارکش کوتاه ،واگن برقى ،باواگن برقى حمل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها