معنی و ترجمه کلمه troop information به فارسی troop information یعنی چه

troop information


برنامه اگاه سازى
علوم نظامى : مرکز اطلاعات پادگان پست اطلاعات پادگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها