معنی و ترجمه کلمه troubleshooter به فارسی troubleshooter یعنی چه

troubleshooter


مشگل گشا،کاشف عيب ونقص ورفع کننده ان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها