معنی و ترجمه کلمه troubleshooting به فارسی troubleshooting یعنی چه

troubleshooting


کامپيوتر : اشکال يابى
علوم هوايى : عيب يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها