معنی و ترجمه کلمه trough of the sea به فارسی trough of the sea یعنی چه

trough of the sea


فضاى ميان دو موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها