معنی و ترجمه کلمه trough به فارسی trough یعنی چه

trough


طشتک ،طغار ابخور اسبان ،نشيب موج ،ابشخور،سنگاب ،تغار
معمارى : سنگاب
شيمى : ظرف
علوم نظامى : حداقل موج
علوم دريايى : ناواب ،حداقل موج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها