معنی و ترجمه کلمه truancy به فارسی truancy یعنی چه

truancy


وقت گذرانى ،پرسه زنى ،طفره زنى ،گريز
روانشناسى : مدرسه گريزى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها