معنی و ترجمه کلمه true meridian به فارسی true meridian یعنی چه

true meridian


علوم هوايى : نصف النهار واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها