معنی و ترجمه کلمه true به فارسی true یعنی چه

true


راست ،پابرجا،واقعى ،راستگو،خالصانه ،صحيح ،ثابت کردن ،حقيقى کردن ،درست ،راستين ،فريور
روانشناسى : درست
علوم هوايى : حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها