معنی و ترجمه کلمه tube voltage drop به فارسی tube voltage drop یعنی چه

tube voltage drop


الکترونيک : افت ولتاژ لامپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها