معنی و ترجمه کلمه tuberculosis به فارسی tuberculosis یعنی چه

tuberculosis


(طب )مرض سل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها