معنی و ترجمه کلمه tuille به فارسی tuille یعنی چه

tuille


زره ران وپهلو


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها