معنی و ترجمه کلمه tumefactive به فارسی tumefactive یعنی چه

tumefactive


متورم ،اماس دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها