معنی و ترجمه کلمه tuneless به فارسی tuneless یعنی چه

tuneless


ناکوک ،بى اهنگ ،نارسا،ناموزون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها