معنی و ترجمه کلمه tunicate به فارسی tunicate یعنی چه

tunicate


)tunicated(نيام دار،پوشش دار،پيراهن پوش ،جانور نيام دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها