معنی و ترجمه کلمه tunnel effect به فارسی tunnel effect یعنی چه

tunnel effect


اثر تونلى
الکترونيک : پديده تونلى
روانشناسى : اثر تونلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها