معنی و ترجمه کلمه turbine blade به فارسی turbine blade یعنی چه

turbine blade


علوم مهندسى : پره توربين
علوم هوايى : تيغه توربين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها