معنی و ترجمه کلمه turbine governor به فارسی turbine governor یعنی چه

turbine governor


علوم مهندسى : تنظيم کننده توربين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها