معنی و ترجمه کلمه turbo به فارسی turbo یعنی چه

turbo


پيشوندى بمعنى توربينى ووابسته به توربين
علوم هوايى : پيشوند براى وسايلى که توسط توربين گاز ميچرخند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها