معنی و ترجمه کلمه turbofan به فارسی turbofan یعنی چه

turbofan


دستگاه تهويه يا بادبزن متحرک بوسيله توربين
علوم هوايى : موتورى با ميزان سوخت معين که تراست بيشترى نسبت توربوجت ايجاد ميکند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها