معنی و ترجمه کلمه turboprop به فارسی turboprop یعنی چه

turboprop


)=turbo propeller engine(هواپيماى داراى موتور توربين دار
علوم هوايى : توربين گاز که دران توان بيشترى از توربين براى چرخاندن شفت ملخ نسبت به توربوفن گرفته ميشود
علوم نظامى : ملخ توربينى ناو يا هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها