معنی و ترجمه کلمه turn on به فارسی turn on یعنی چه

turn on


شيراب يا سويچ برق را بازکردن ،بجريان انداختن ،روشن کردن
کامپيوتر : روشن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها