معنی و ترجمه کلمه turn to به فارسی turn to یعنی چه

turn to


مبارزه ،عطف توجه ،مراجعه ،بکار پرداختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها