معنی و ترجمه کلمه turning chisel به فارسی turning chisel یعنی چه

turning chisel


اسکنه ماشين تراش ،قلم ماشين تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها