معنی و ترجمه کلمه turnover به فارسی turnover یعنی چه

turnover


مبلغ فروش ،گردش معاملات ،برگرداندن ،تجديد دوران ،دست بدست شدن ،جابجا شدن ،برگشت ،حجم معاملات ،تغيير و تبديل
زيست شناسى : جاگردى
بازرگانى : گردش ،کل فروش ،تعداد دفعاتى درسال که موجودى انبار يک بنگاه فروخته ميشود
ورزش : خط اى منجر به از کف دادن توپ
علوم نظامى : برگشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها