معنی و ترجمه کلمه turout به فارسی turout یعنی چه

turout


جمع شدن پرسنل
علوم نظامى : تجمع پرسنل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها