معنی و ترجمه کلمه tusk tenon به فارسی tusk tenon یعنی چه

tusk tenon


زبانه يا گيره اى که داراى زبانه هاى کوچکترى باشد بطورى که رويهم بشکل پله ياتضاريس پله اى درايند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها