معنی و ترجمه کلمه tusseh به فارسی tusseh یعنی چه

tusseh


tussah(،( )tussoreج.ش ).کرم ابريشم شرقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها