معنی و ترجمه کلمه tutee به فارسی tutee یعنی چه

tutee


کسى که تحت سرپرستى لله باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها