معنی و ترجمه کلمه tutorage به فارسی tutorage یعنی چه

tutorage


)tutoship(معلمى ،اموزانه ،سرپرستى ،قيمومت ،للگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها