معنی و ترجمه کلمه twang به فارسی twang یعنی چه

twang


صدايى که هنگام کشيدن سيم ساز از ان شنيده ميشود،صداى زه ،صداى تودماغى ،صداى دنگ دنگ ايجاد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها