معنی و ترجمه کلمه twice laid به فارسی twice laid یعنی چه

twice laid


ساخته شده از انتهاى رشته هاى طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها