معنی و ترجمه کلمه twilight به فارسی twilight یعنی چه

twilight


تاريک و روشن ،سپيده دم ،شفق شامگاهى ،فلق بامدادى ،تاريک روشن ،هواى گرگ وميش ،شفق
نجوم : بين الطلوعين
علوم نظامى : صبح روشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها