معنی و ترجمه کلمه twisted pair به فارسی twisted pair یعنی چه

twisted pair


کامپيوتر : جفت پيچيده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها